Direct naar paginainhoud

Oorzaken en aanpak verkeersoverlast Nobelhorst

We krijgen meldingen binnen over verkeersoverlast. Nobelhorst is een wijk in aanbouw. Dit zorgt ervoor dat hier en daar in de wijk tijdelijke situaties zijn die verkeersoverlast kunnen veroorzaken. Om deze verkeersoverlast zoveel mogelijk te voorkomen, willen wij inzicht krijgen in de mate en het ontstaan van deze overlast. Een aantal thema’s zien wij vaak terug en met dit artikel geven wij hier uitleg over.

Snelheid

Er zijn klachten over het te hard rijden in de wijk, voornamelijk over de Frits Zernikestraat. We meten op verschillende plekken in Nobelhorst regelmatig de snelheid en daaruit blijkt dat er gemiddeld onder de toegestane snelheid van maximaal 30 km per uur wordt gereden. Daarnaast blijkt uit gegevens van bijvoorbeeld navigatiesystemen en -apps dat er specifiek op de Frits Zernikestraat gemiddeld 27 km per uur is gereden in de maand april. Uiteraard zitten daar uitschieters tussen, maar deze meting laat zien dat men zich gemiddeld aan de toegestane maximale snelheid houdt. De straat anders inrichten om het verkeer af te remmen in niet nodig. We verwachten dat dat er minder uitschieters zijn wanneer de straten definitief worden ingericht tot woonstraten.

Sluipverkeer Sallandsekant

Het sluipverkeer richting Sallandse kant is ontstaan door het afsluiten van de Watersnipweg. Bewoners hadden de wens om een veilige fietsroute richting stad aan te leggen en daarom hebben we de Watersnipweg afgesloten. Deze zomer is de busbaan klaar en dan wordt de weg naar de Sallandsekant afgesloten. Daarmee stopt naar verwachting ook het sluipverkeer. Als de klachten blijven na opening van de busbaan, dan bekijken we of er andere maatregelen nodig zijn.

Lorentzweg

De Lorentzweg wordt op dit moment gebruikt door bouwverkeer en dat zorgt soms voor overlast. Uiteindelijk wordt de Lorentzweg ingericht als woonstraat. De verkeerstroom gaat dan via de Fermistraat.

Kruising Curielaan-Lorentzweg

Er zijn ook meldingen over de snelheid op de kruising Curielaan-Lorentzweg. Dit kruispunt wordt aangepakt als de Curielaan wordt ingericht. Volgens planning gebeurt dit 2021.

Parkeeroverlast

Wij constateren een grote parkeerdruk en daarom is het toegestaan om uw  auto te parkeren op een deel van het plein in veld 4 (de Houtzagerij) en op voetgangersstroken. Wanneer de dorpspomp wordt geplaatst, wordt nog een deel afgesloten voor het autoverkeer met zwerfkeien. Op deze locatie is ook nog een voetgangersbrug gepland. In deze nieuwe situatie beoordelen wij opnieuw het parkeren en bekijken we de mogelijkheden in de omgeving. Daarnaast kijkt gemeente Almere naar een nieuw parkeerbeleid voor woonwijken in heel Almere.

Wij waarderen dat sommige buurtbewoners deze signalen met ons delen. Zo werken wij samen aan een mooie en vellige omgeving in een gebied dat nog volop in ontwikkeling is.