Verkeersoverlast Nobelhorst

Oorzaken en aanpak verkeersoverlast Nobelhorst

We krijgen meldingen binnen over verkeersoverlast. Nobelhorst is een wijk in aanbouw. Dit zorgt ervoor dat hier en daar in de wijk tijdelijke situaties zijn die verkeersoverlast kunnen veroorzaken. Om deze verkeersoverlast zoveel mogelijk te voorkomen, willen wij inzicht krijgen in de mate en het ontstaan van deze overlast. Een aantal thema’s zien wij vaak terug en met dit artikel geven wij hier uitleg over.

Snelheid

Er zijn klachten over het te hard rijden in de wijk, voornamelijk over de Frits Zernikestraat. De gemeente Almere meet op verschillende plekken in Nobelhorst regelmatig de snelheid. Uit de snelheidsmetingen blijkt dat er regelmatig harder dan de toegestane snelheid (15 km/h) wordt gereden. De verkeersveiligheid en de verkeerssituatie in deze straat hebben onze aandacht. Wij verwachten dat er minder uitschieters zullen zijn en dat automobilisten zich aan de snelheid zullen houden op het moment dat de straat definitief wordt ingericht tot woonstraat. Een definitieve inrichting van de straat als 15 km/h uur gebied (woonerf) met aanvullende (snelheidsremmende) maatregelen zal hier aan bijdragen.

Sluipverkeer Sallandsekant

Het sluipverkeer richting Sallandse kant is ontstaan door het afsluiten van de Watersnipweg. Bewoners hadden de wens om een veilige fietsroute richting stad aan te leggen en daarom hebben we de Watersnipweg afgesloten. Deze zomer is de busbaan klaar en dan wordt de weg naar de Sallandsekant afgesloten. Daarmee stopt naar verwachting ook het sluipverkeer. Als de klachten blijven na opening van de busbaan, dan bekijken we of er andere maatregelen nodig zijn.

Lorentzweg

De Lorentzweg wordt op dit moment gebruikt door bouwverkeer en dat zorgt soms voor overlast. Uiteindelijk wordt de Lorentzweg ingericht als woonstraat. De verkeerstroom gaat dan via de Fermistraat.

Kruising Curielaan-Lorentzweg

Er zijn ook meldingen over de snelheid op de kruising Curielaan-Lorentzweg. Dit kruispunt wordt aangepakt als de Curielaan wordt ingericht. Volgens planning gebeurt dit 2021.

Parkeeroverlast

Wij constateren een grote parkeerdruk en daarom is het toegestaan om uw  auto te parkeren op een deel van het plein in veld 4 (de Houtzagerij) en op voetgangersstroken. Wanneer de dorpspomp wordt geplaatst, wordt nog een deel afgesloten voor het autoverkeer met zwerfkeien. Op deze locatie is ook nog een voetgangersbrug gepland. In deze nieuwe situatie beoordelen wij opnieuw het parkeren en bekijken we de mogelijkheden in de omgeving. Daarnaast kijkt gemeente Almere naar een nieuw parkeerbeleid voor woonwijken in heel Almere.

Wij waarderen dat sommige buurtbewoners deze signalen met ons delen. Zo werken wij samen aan een mooie en vellige omgeving in een gebied dat nog volop in ontwikkeling is.