Schetsen voor inrichting buurtkavel in Veld 13 De Brouwerij

Schetsvariant met Jeu-de-Boules-baan

Er zijn veel ideeën aangedragen voor de inrichting van de buurtkavel. Op basis daarvan zijn er drie schetsen gemaakt. Deze schetsen worden woensdag besproken. En bewoners kiezen de variant die we gaan realiseren.

Bekijk de 3 verschillende schetsen