Skip to content

Veiligheid bij bouw nieuwe school

27 november 2019

Goed nieuws. Na een lange voorbereidingstijd start in december eindelijk de bouw van de ecologische basisschool de Verwondering. De tweede basisschool van Nobelhorst. 

Om de bouw voorspoedig en vooral veilig te laten verlopen worden er een aantal maatregelen genomen. Het bouwterrein van de Verwondering wordt ontsloten via een nu al aanwezige bouwstraat ten zuiden van het Sterrenrijk. De bouwer (Van Norel Bouwgroep) is de enige die van deze weg gebruik gaat maken.  

Wij vragen de bouwer om de transporten zo veel mogelijk buiten de ‘school ochtendspits’ te plannen. Een medewerker van Van Norel is bij het transport aanwezig om de vrachtwagen te begeleiden en let op de veiligheid. 

Tot slot realiseren we een verbindingspad tussen de parkeerplaats voor de Buurtschuur en het tegelpad naast het Universum. Deze voetgangers oversteekplaats wordt vormgegeven als een zebrapad, alle kans dus om veilig over te steken. 

Andere zaken bij de bouw

Aan de noordzijde van het bouwterrein bevindt zich een bouwstraat met parkeerplaatsen, grenzend aan de bouwlocatie van DuraVermeer. Deze weg mag zowel de Van Norel Bouwgroep als DuraVermeer gebruiken. 

In verband met ruimte voor alle partijen is afgesproken dat Van Norel Bouwgroep aan de andere zijde van de Nobellaan (Veld 15) de beschikking krijgt over een zogenoemde bouwhub: een centrale plek om mensen, voertuigen en materialen te verzamelen en te verdelen. Op deze wijze is er sprake van minder verkeers- en parkeerdruk nabij de school.      

De afspraken die zijn gemaakt tussen de gemeente Almere en Van Norel dienen als basis voor het realiseren van een veilige situatie voor bezoekers aan veld 14. Het zal niet altijd perfect gaan, maar partijen hebben uitgesproken hun uiterste best te doen de veiligheid van alle verkeersdeelnemers te garanderen. Mocht het onverhoopt toch tot complicaties leiden, dan zullen er zo nodig nieuwe afspraken worden gemaakt.