Skip to content

Over rietmaaien in Nobelhorst

12 februari 2019

In Nobelhorst worden waterpartijen aangekleed met riet. Sommige bewoners vragen zich af hoe gemeente Almere omgaat met het onderhoud van deze plant.
Het riet maaien in Nobelhorst gaat op basis van de rietbeheerkaart voor Nobelhorst . In de rietbeheerkaart staat per oever aangegeven hoe vaak en wat er in opdracht van gemeente Almere wordt gemaaid.
Als u op de kaart kijkt ziet u ook verschillende kleuren. Deze laten de planning van het maaien zien.


Rood

Op de rode lijn wordt twee keer per jaar gemaaid. Omdat zicht op de waterpartij belangrijk is. De eerste keer maaien is altijd in januari of februari. Tenzij er droge vorstige omstandigheden zijn dan mag de aannemer eerder maaien. De tweede keer maaien moet de aannemer naar eigen inzicht, onder droge omstandigheden doen. Hij moet echter wel maaien vóór het riet weer zo hoog is geworden dat vogels er gaan nestelen (met name de kleine karekiet doet dat graag). Als dat het geval is mag de aannemer namelijk niet meer maaien vanwege de Wet natuurbescherming. Dat zou jammer zijn, want op deze locaties is zicht op het water gewenst. Voor de kleine karekiet en andere vogels zijn elders nestmogelijkheden; er zijn altijd oevers in de buurt die niet gemaaid worden en waar hoog riet staat.


Blauw en Groen
De blauwe en groene lijnen worden eenmaal per jaar om beurten gemaaid. Dus het ene jaar op de groene lijn, het andere jaar op de blauwe. Op deze manier houden we het riet jong, maar blijft er altijd een rietstrook beschikbaar voor de flora en fauna..