Skip to content

Dorps Nobelhorst

11 juli 2019

Nobelhorst kan zich ook in fases 3 en 4 verder ontwikkelen tot een dorpse, sociaal duurzame wijk.

Geslaagde ontwikkeling

In het Ontwikkelingsplan Almere Hout Noord – ‘Wijk voor initiatieven’ werd in 2010 de wens uitgesproken om Nobelhorst in 4 fasen te ontwikkelen tot een sociaal duurzame wijk met in totaal circa 4.320 woningen.

De woningbouw in fase 1 is grotendeels gerealiseerd en de terreinafwerking is in volle gang. De uitwerking van fase 2 is bijna afgerond. Er is een aantrekkelijke en hoogwaardige leef- en woonomgeving ontstaan. Dit is in overeenstemming met de intenties van het ontwikkelingsplan. Door in de fases 1 en 2 het aanbod aan te laten sluiten bij de vraag, zijn echter minder woningen gerealiseerd en is het aandeel van gestapelde woningen lager dan in het ontwikkelingsplan was voorzien.

Dorpse karakter blijft

Onlangs heeft het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad voorgesteld om de gebleken succesformule van de fases 1 en 2 voort te zetten in de vervolgfases. In juni 2019 heeft de gemeenteraad ingestemd. Er is besloten om het aantal woningen, binnen het plangebied, bij te stellen van 4.320 naar circa 4.156, het aandeel gestapelde woningen te verlagen en de geplande winkelvoorziening te verplaatsen naar de rand van Nobelhorst.

Hiermee blijft Nobelhorst haar dorpse karakter houden. De verplaatsing van de geplande winkelvoorziening wordt enerzijds ingegeven om het lager aantal woningen te compenseren, anderzijds omdat uit recent onderzoek blijkt dat de locatie buiten het woongebied van Nobelhorst om meerdere redenen de voorkeur verdient. Zo is bijvoorbeeld de winkelvoorziening beter te bereiken voor transportwagens die niet dwars door het dorp hoeven.

Bewonersinformatie na de zomer

De overwegingen en gevolgen van het bovenstaande worden na de zomer met de wijk gedeeld tijdens een inloopbijeenkomst. Daar voor ontvangt men nog een uitnodiging.