Direct naar paginainhoud

Nieuws

Op 31 oktober wordt Halloween gevierd in een aantal gemeenten in Flevoland en op 11 november Sint-Maarten. De Veiligheidsregio Flevoland adviseert de inwoners van de betrokken gemeenten om de viering…
U hoort ze vast weleens als u voorbij de Lichtboogtoren of Goede Rede toren in Almere loopt of fietst: de melodieën als de carillons in de torens bespeeld worden. Wist u dat Almere 2 stadsbeiaardiers…
De gemeente Almere geeft een extra steuntje in de rug aan voedselhulporganisaties voor onze inwoners. Reden hiervoor is dat het vanwege Corona nu niet goed mogelijk is om inzamelacties voor voedsel te…
Bent u mkb’er en kunt u wel wat hulp gebruiken bij het verbeteren van de cyberveiligheid van uw bedrijf? Meld u dan aan voor het online vragenuurtje met een cyberexpert. U kunt hier terecht met al uw…
Het eerstvolgende overleg van de regionale experttafel waar je casussen voor kunt indienen, is op donderdag 5 november van 9.00 tot 10.30 uur. Heb je een casus? Dan kun je deze indienen bij voorzitter…
Baangericht is een samenwerking van gemeente Almere, UWV en uitzendorganisatie Randstad om werkzoekenden in Almere meer kansen te bieden. Het Almeerse bedrijf Ultimum heeft zich aangesloten bij dit…
Financieel dagblad
Vanmiddag hebben de ministers Hoekstra (Financiën), Wiebes (EZK) en Koolmees (SZW) bekendgemaakt dat het derde algemene steunpakket (dat op 28 augustus werd gepresenteerd) wordt uitgebreid. De…
Tussen half en eind oktober begint de gemeente Almere met werkzaamheden aan het parkeerterrein naast het gebouw De Aardbei.  Wat gaan we doen? Het huidige parkeerterrein naast De Aardbei wordt…
Vanwege de coronamaatregelen hebben de fietsenstallingen en het parkeerservicebureau tijdelijk aangepaste openingstijden. Het parkeerservicebureau is op donderdagavond nu tot 20.00 uur geopend De…
Bewoners van Nobelhorst hebben huis-aan-huis een informatieve nieuwsbrief gekregen met daarin de belangrijkste ontwikkelingen. Deze nieuwsbrief is ook digitaal voor iedereen te lezen. De PDF kunt u…