Wijkregisseurs

Wijkregisseurs Almere Hout

In Almere Hout werken twee wijkregisseurs.

Zij zijn hier de schakel tussen de burger en de overheid en beantwoorden bewonersvragen die vooral te maken hebben met het dagelijks beheer. Daarbij werken ze samen met andere collega’s en partijen zoals scholen, de Schoor, bewonersorganisaties, de politie en  bewonerscorporaties.  Daarbij kijkt de wijkregisseur ook met sociaal maatschappelijke blik naar wat de omgeving vraagt en nodig heeft. Ze zijn allebei telefonisch te bereiken via 14 036.