Skip to content

Afvalinzameling

Afvalinzameling Almere Hout

De gemeente zorgt voor de afvalinzameling in de stad, via afvalbakken en (ondergrondse) containers. Ook zijn er recyclingperrons waar je jouw afval gratis kwijt kunt. En een gratis ophaaldienst voor grofvuil. Bovendien ruimen we zwerfafval en dumpingen op.

Uiteraard kun je zelf ook veel doen om Almere schoon en veilig te houden. Zorg bijvoorbeeld dat je jouw afval goed gescheiden inlevert, gooi jouw afval in de prullenbakken, en breng je grofvuil naar de recyclingperrons. 

Proef afval scheiden Nobelhorst
De meeste bewoners in Nobelhorst hadden een eigen container voor bioafval en restafval, plastic, blik en drankenkartons en papier. Die containers zijn verdwenen. Per 4 januari 2016 is de gemeente Almere, samen met het Buurtschap Midden, een proef gestart met het scheiden van afval in bovengrondse inzameldepots.

De proef duurt een jaar
Gedurende dit jaar monitoren we het scheidingsgedrag van de bewoners van Nobelhorst. Na de evaluatie, aan het einde van het jaar, kijken we samen met de buurtschap wat de beste wijze voor afvalinzameling is in Nobelhorst.
Het buurtschap heeft de wens uitgesproken om de afvalinzameling geheel via ondergrondse inzameldepots te organiseren. Dit wijkt af van de reguliere manier van afval inzamelen in de stad. Ondergrondse inzameldepots vragen om een grote investering en er wordt vaak minder goed afval gescheiden in gebieden waar bewoners geen eigen container hebben.