Direct naar paginainhoud

Veld 10: De Hoeve

Maak kennis met De Hoeve! Deze buurt bestaat uit een aantal ‘boerenerven’ die langs de Vinkweg liggen. Op deze erven worden Hoeves gebouwd. Telkens anders van stijl en opzet en op die manier aantrekkelijk voor veel verschillende mensen.

Bewoners van De Hoeve konden tot 16 november 2020  reageren op het concept-inrichtingsplan. Nu worden de reacties verwerkt in een definitief inrichtingsplan. Als dit plan klaar is gaat het naar de algemene ledenvergadering om te worden vastgesteld.