Skip to content

Start bouw tijdelijke school aan de Marie Curielaan

28 februari 2019

De bouw van een tijdelijke school met twaalf lokalen aan de noordwestkant van de Marie Curielaan is begonnen. Als alles goed gaat is de school gebruiksklaar in de eerste helft van april 2019. De lokalen worden tijdelijk gebruikt door de basisschool de Verwondering. In 2020 kan de Verwondering in haar definitieve schoolgebouw de activiteiten voortzetten. Ook met basisschool het Universum wordt gesproken over gebruik van de tijdelijk school.

Omdat een veilige omgeving rond de school belangrijk is worden er een aantal maatregelen genomen:

  • Snelheid remmende drempelstroken op en over het wegdek wijzen automobilisten op de aanwezigheid van de school en kinderen; 
  • Er komen verkeersborden om aan te geven met welke snelheid er maximaal mag worden gereden;
  • Het schoolplein en een stukje veld worden omheind. Zodat de kinderen kunnen spelen;
  • Er worden 56 tijdelijke parkeerplaatsen aangelegd.