Skip to content

Inloopbijeenkomst Nobelhorst Update

25 maart 2019

Op 27 maart 2019 vanaf 19:30 uur zijn bewoners van Nobelhorst welkom op basisschool het Universum om over belangrijke lopende zaken in gesprek te gaan met gemeente Almere en haar partners. 

Werken aan Nobelhorst

Nobelhorst groeit volop. Zoals u waarschijnlijk iedere dag ziet wordt er hard gewerkt aan het bouwrijp maken van nieuwe velden, het definitief bestraten en het plaatsen van verlichting Naar verwachting start de terreinafwerking van het Eiland, de Dorpshaven en de Houtzagerij vanaf het tweede kwartaal van dit jaar. Er worden bovendien (tijdelijke) wegen aangelegd en verschillende aannemers bouwen projectmatige woningen. Onder de grond vinden werkzaamheden plaats rondom de nutsvoorzieningen en riolering. Zo worden er pompputten geplaatst zodat het leegzuigen van de riolering niet meer nodig is. Dat sommigen bewoners overlast ervaren van deze werkzaamheden is helaas niet te voorkomen. Ook al proberen gemeente en partners dit zoveel mogelijk te beperken.

Voorzieningen op de Brink

Het huidige trapveld naast de Brink heeft een bouwbestemming voor een tijdelijke supermarkt in combinatie met appartementen. Inmiddels is duidelijk dat een tijdelijke supermarkt hier niet komt. Huisartsenpraktijk de Waterlelie is in gesprek met de gemeente om te kijken of een integraal gezondheidscentrum op deze locatie mogelijk is. Een werkgroep vanuit de buurtschappen is inmiddels betrokken bij dit proces.

Onderwijs in Nobelhorst

Om in de grote onderwijsbehoefte te voorzien zijn er meerder scholen en voorzieningen in ontwikkeling. Naast Sterrenschool het Universum start de bouw van ecologische basisschool de Verwondering naar verwachting deze zomer. Kinderdagverblijf Sterrenrijk is nu in aanbouw aan de Nobellaan. Er worden nu leerlingen per bus vervoerd Om deze leerlingen zo snel mogelijk in Nobelhorst te huisvesten is een tijdelijke basisschool (max 5 jaar)in aanbouw, aan de Marie Curielaan.

Verkeer en vervoer

Sommige bewoners van Nobelhorst wijzen ons regelmatig op onveilige situaties door bouwverkeer, de huidige inrichting van de Watersnipweg en het ontbreken van een fietsverbinding naar Almere Buiten. Op dit moment wordt er gebouwd aan het Landgoed waardoor er nog veel bouwverkeer over de Nobellaan en Nobelstraat rijdt. Dit zal in de loop van dit jaar afnemen. Er worden nieuwe bouwwegen aangelegd voor de nog te bebouwen gebieden zoals de Brouwerij, waardoor bouwverkeer zo veel als mogelijk buiten de gerealiseerde wijk gehouden worden. We onderzoeken hoe er met tijdelijke maatregelen een veiligere situatie kan ontstaan. 

Over het bovenstaande en andere alle zaken wordt op 27 maart gesproken.